Over mij

Foto 2

Welkom op mijn website! Mijn naam is Kristel Doreleijers, ik ben 27 jaar en afkomstig uit Eindhoven. In 2011 heb ik mijn gymnasiumdiploma behaald aan het Sint-Joriscollege in Eindhoven. Ik volgde daar het LOOT-programma (Studie & Topsport), omdat naast schrijven en taalkundig onderzoek doen, zwemmen mijn grootste passie is. Na twee tussenjaren waarin ik me volledig heb gericht op topsport, ben ik in 2013 begonnen met de studie Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. In juli 2016 heb ik deze studie cum laude afgerond. Sinds juli 2017 mag ik officieel de titel Neerlandica dragen vanwege het behalen van mijn master Neerlandistiek (cum laude). In juli 2018 heb ik mijn tweede masterdiploma Taalwetenschappen: meertaligheid en taalverwerving (cum laude) behaald, ook in Utrecht.

Tijdens mijn studies heb ik me gespecialiseerd in taalkunde. Mijn specialisatie ligt met name op het grensvlak van de theoretische taalkunde (de structuur van taal) en de sociolinguïstiek (taalgebruik vanuit een sociaal perspectief). Van september 2018 tot september 2019 heb ik een jaar bij het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam gewerkt als onderzoeksassistent. In dat jaar heb ik mijn onderzoeksvaardigheden verder kunnen ontwikkelen via de grootschalige onderzoeksprojecten Vertrokken Nederlands en Amsterdam Time Machine, en heb ik kunnen schrijven aan een onderzoeksvoorstel voor een PhD-project. Dit voorstel werd gehonoreerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Vanaf oktober 2019 werk ik als promovenda (PhD) aan de Universiteit van Tilburg en het Meertens Instituut. Onder begeleiding van promotor prof. dr. Jos Swanenberg (Tilburg University/Erfgoed Brabant) en co-promotor prof. dr. Marjo van Koppen (Universiteit Utrecht/Meertens Instituut) doe ik onderzoek naar taalvariatie en -verandering in het Nederlands en de Nederlandse (Brabantse) dialecten. Dit individuele PhD-project wordt gefinancierd door het NWO-programma “Promoties in de Geesteswetenschappen 2019″.

Ondanks dat mijn interesse ligt bij het doen van taalwetenschappelijk onderzoek, draag ik ook graag bij aan het beschikbaar maken van wetenschappelijke inzichten voor de praktijk. Vanuit die ambitie heb ik de websites Profielwerkstuk Taalkunde en Taal Onderzoek Je Zo opgericht: digitale kennisplatforms waar taalonderwijs en taalwetenschap elkaar ontmoeten. Middelbare scholieren met een interesse voor taal in brede zin kunnen er veel informatie vinden voor een profielwerkstuk of een ander (taal)werkstuk.

Een actueel overzicht van mijn artikelen en presentaties is te vinden op de pagina Publicaties.