Publicaties

Publicaties

Corver, N., J. van Craenenbroeck, E. Boef, K. Doreleijers, W. Harwood, M. Hladnik, S. Leufkens & T. Temmerman (2017). Database of Dutch Dialect Idioms (DaDDI). Online database, te raadplegen via: https://idioms.hum.uu.nl/index-nl.php

Doreleijers, K. (2016). DRONGO in vogelvlucht: een sfeerimpressie. VakTaal, 29(1/2), 11.

Doreleijers, K. (2016). APT: een ‘grap’ of taalkundig interessant? Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 5 december 2016. Te raadplegen via: http://www.neerlandistiek.nl/2016/12/apt-een-grap-of-taalkundig-interessant/

Doreleijers, K. (2016). APT: een ‘grap’ of taalkundig interessant? VakTaal, 29(3/4), 4-9.

Doreleijers, K. (2017). Brabants, Brabantser, Brabantst? Hoe dialectsprekers variëren met woordgeslacht (en waarom dat kei-actueel is). In Brabant, 8(1), 52-55.

Doreleijers, K. (2017). Brabants, Brabantser, Brabantst? Hoe dialectsprekers variëren met woordgeslacht (en waarom dat kei-actueel is). Brabants, 4(1), 32-33.

Doreleijers, K. & C. Notermans (2017). Méér taalkunde in het onderwijs, graag! Levende Talen Magazine, 104(6), 43.

Doreleijers, K. (2018). Profielwerkstuk Taalkunde: alle tools voor jouw profielwerkstuk! Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 6 april 2018. Te raadplegen via: http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/profielwerkstuk-taalkunde-alle-tools-voor-jouw-profielwerkstuk/

Sijs, N. van der & K. Doreleijers (2018). Hoe goed is jouw Amsterdams? Quest Online. Online quiz verschenen op Quest.nl op 2 november 2018. Te raadplegen via: https://www.quest.nl/test/hoeveel-amsterdams-ken-jij

Doreleijers, K. (2018). Vertrokken Nederlands: informanten werven op DRONGO 2018! Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op  14 november 2018. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2018/11/vertrokken-nederlands-informanten-werven-op-drongo-2018/

Doreleijers K. & N. van der Sijs (2019). Taalwetenschap voor scholieren: wel zo (methode)logisch! Anéla infobulletin: uit de praktijk, maart 2019.

Doreleijers, K. (2019). Wat ik zeg! Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 30 april 2019. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2019/04/wat-ik-zeg/

Doreleijers, K. & N. van der Sijs (2019). Geef mij maar Amsterdams? Onze Taal, 5, 22-23.

Doreleijers, K. (2019). Jouw iedere beweging. Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 14 mei 2019. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2019/05/jouw-iedere-beweging/

Doreleijers, K. (2019). ‘Onzorgvuldige’ geslachtsmarkering: fout of goud? Weg met die clichés! Brabants, 21 (juni 2019), 28-29.

Doreleijers, K. (2019). Woordgeslacht in Brabants dialect: het genderdebat anders belicht. Brabants Erfgoed, 10 oktober 2019, via: https://www.brabantserfgoed.nl/page/10091/woordgeslacht-in-brabants-dialect

Doreleijers, K. (2019). De of het meisje?! Weet jij of woorden mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn? Test via Quest Online, 21 oktober 2019, via: https://tests.quest.nl/taal/de-het-meisje-weet-jij-woorden-mannelijk-vrouwelijk-onzijdig-zijn

Paulus, T. & K. Doreleijers (2019). De of het meisje?! Wat is woordgeslacht eigenlijk? Quest Online, 21 oktober 2019, via: https://www.quest.nl/maatschappij/taal/a29530668/de-het-woordgeslacht/

Doreleijers, K. (2019). Kennis van woordgeslacht: balancerend tussen taalnorm en taalgevoel. Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 27 oktober 2019. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2019/10/kennis-van-woordgeslacht-balancerend-tussen-taalnorm-en-taalgevoel/

Doreleijers, K. & N. van der Sijs (2019). Vertrokken Nederlands: Pilotonderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur in den vreemde. Den Haag: Taalunie & Amsterdam: Meertens Instituut, via: Onderzoeksrapport Vertrokken Nederlands_def

Doreleijers, K., M. van Koppen & J. Nortier (2019). Lidwoordomissie in Moroccan Flavored Dutch: Kale nomina in eentalige Nederlandse uitingen. Nederlandse Taalkunde, 24(3), 291-322.

Doreleijers, K. (2019). Straattaal is het nieuwe dialect. Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 12 december 2019. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2019/12/straattaal-is-het-nieuwe-dialect/

Doreleijers, K., M. Jansen & N. van der Sijs (2020). Taal Onderzoek Je Zó. Nieuwe website voor scholieren gelanceerd op 31 januari 2020, te raadplegen via: www.taalonderzoekjezo.nl. Ook opgenomen in de nieuwsbrief Taalpost van Genootschap Onze Taal, 4 februari 2020.

Doreleijers, K., M. Jansen & N. van der Sijs (2020). Nieuwe website voor scholieren: Taal onderzoek je zó. Neerlandistiek voor de klas, 3 februari 2020. Via: https://www.neerlandistiek.nl/2020/02/nieuwe-website-voor-scholieren-taal-onderzoek-je-zo/(ook als nieuwbericht op de website van het Meertens Instituut: https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/278-2020/146120-nieuwe-website-voor-scholieren-taal-onderzoek-je-zo)

Doreleijers, K. (2020). Variatie en verandering van geslachtsmarkering in Brabantse dialecten. Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 3 april 2020. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2020/04/variatie-en-verandering-van-geslachtsmarkering-in-brabantse-dialecten/

Doreleijers, K. (2020). This or That?! Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 22 april 2020. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2020/04/this-or-that/

Doreleijers, K. (2020). Veranderende Brabantse dialecten? Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 2 mei 2020. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2020/05/veranderende-brabantse-dialecten/

Doreleijers, K., M. Jansen & N. van der Sijs (2020). Taal onderzoek je zó. Levende Talen Magazine, 107(4), 38.

Doreleijers, K. (2020). We Gaan Raket Nu. Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 3 juli 2020. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2020/07/we-gaan-raket-nu/

Doreleijers, K., M. van Koppen & J. Swanenberg (2020). De dynamiek van geslachtsmarkering in de Noord-Brabantse dialecten. Taal & Tongval, 72(1), 69-116. Hier te downloaden.

Doreleijers, K., M. van Koppen & J. Swanenberg (2021). Tebbie nou op je muil joh? Lokale taal in een mondiale pandemie. In: M. van Oostendorp & S. Wolff (red.), Viraal Nederland. Taal en cultuur van de eerste golf, 40-50. Gorredijk: Uitgeverij Sterck & De Vreese.

Doreleijers, K., & Corver, N. (2021). Adviserend beter: De pragmatiek en syntaxis van een modaal-subjectief bijwoord. Nederlandse taalkunde26(1), 3-39. Te raadplegen via: https://www.ingentaconnect.com/content/aup/nt/2021/00000026/00000001

Doreleijers, K. (2021). De toekomst van streektalen komt in meer dan vier smaken. Elsevier (EW Podium), via: https://www.ewmagazine.nl/ewpodium/blog/2021/05/de-toekomst-van-streektalen-komt-in-meer-dan-vier-smaken-822812/

Doreleijers, K., & Corver, N. (2021). Beter wen je aan beter. Onze taal10, 28-29.

Doreleijers, K. (2021). Bestaat er zoiets als ‘fout’ dialect?. Brabantserfgoed.nl, via: https://www.brabantserfgoed.nl/page/13538/bestaat-er-zoiets-als-fout-dialect

Doreleijers, K. (2021). Hoe kunnen we het dialect behouden?. Brabantserfgoed.nl, via: https://www.brabantserfgoed.nl/page/13548/hoe-kunnen-we-het-dialect-behouden

Doreleijers, K., Piepers, J., Backus, A., & Swanenberg, J. (2021). Language variation in dialect-standard contact situations: Two cases from Brabantish and Limburgish dialects in the Netherlands. In G. Kristiansen, K. Franco, S. De Pascale, L. Rosseel, & W. Zhang (Eds.), Cognitive Sociolinguistics Revisited (pp. 175-185). Walter de Gruyter.

Doreleijers, K. (2021). Taalfouten zijn een lifestyle. Elsevier (EW Podium), via: https://www.ewmagazine.nl/ewpodium/opinie/2021/11/taalfouten-zijn-een-lifestyle-855717/ 

Doreleijers, K. (2021). Dialect in het onderwijs? Een verkennend onderzoek naar aandacht en animo voor dialecteducatie met een focus op Noord-Brabant. ‘s-Hertogenbosch: Erfgoed Brabant, via: https://www.erfgoedbrabant.nl/nieuws/2021/publieksrapport-dialect-in-het-onderwijs/

Noordegraaf, J., van Erp, M., Zijdeman, R., Raat, M., van Oort, T., Zandhuis, I., Vermaut, T., Mol, H., van der Sijs, N., Doreleijers, K., Baptist, V., Vrielink, C., Assendelft, B., Rasterhoff, C., & Kisjes, I. (2022). Semantic Deep Mapping in the Amsterdam Time Machine: Viewing Late 19th- and Early 20th-Century Theatre and Cinema Culture Through the Lens of Language Use and Socio-Economic Status. In F. Niebling, S. Münster, & H. Messemer (Eds.), Research and Education in Urban History in the Age of Digital Libraries. UHDL 2019. Communications in Computer and Information Science (Vol. 1501, pp. 191-212). Springer.

Doreleijers, K. (2022). Engels opleggen als voertaal is niet ‘inclusief’. Elsevier (EW Podium), via: https://www.ewmagazine.nl/ewpodium/opinie/2022/02/engels-opleggen-als-voertaal-is-niet-inclusief-866928/

Doreleijers, K. (2022). Bepaalt de NORM wel de norm? In M. van Oostendorp, & S. Wolff (Eds.), Het dialectendoeboek: De schatkamer van 90 jaar Meertens Instituut (pp. 58-61). Sterck en De Vreese.

Doreleijers, K., & Vierendeels, I. (2022). Brugge, Bruges en Bruhhe in de play-off: Met lokale taal naar de titel? Neerlandistiek.nl, via: https://neerlandistiek.nl/2022/05/brugge-bruges-en-bruhhe-in-de-play-off/

Doreleijers, K. (2022). Waarom leer je op school Standaardnederlands en geen dialect? NEMO Kennislink, via: https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/blogs/waarom-leer-je-op-school-standaardnederlands-en-geen-dialect/

Interviews

Swanenburg, J. (2019). Kristel Doreleijers onderzoekt Brabantse grammatica. Interview in Brabants21 (juni 2019), 4-5.

Oostendorp, M. (2019). Un(nen) oma? Interview op het YouTubekanaal van Marc van Oostendorp (ook verschenen op Neerlandistiek.nl), 22 juni 2019. Bekijk de video hier.

Universiteit Utrecht (2019). Genomineerden scriptieprijzen Geesteswetenschappen 2019: Alle genomineerden voor de scriptieprijzen vertellen kort over hun scriptie, 4 september 2019. Bekijk de video hier.

CampusTalk RTV Utrecht (2019). Interview over het verdwijnen van dialecten, 28 oktober 2019. Bekijk de video hier.

Telefonisch interview met het Eindhovens Dagblad, 16 januari 2020, via: https://www.ed.nl/eindhoven/alleen-in-de-film-hemelrijken-bestellen-ze-in-eindhoven-patat-social-media-ontploft-over-dialectblunders~a3325e91/

Hoeks, R. (2020). Aflevering 28: Veranderende Brabantse dialecten? Brabants Erfgoed Podcast (via Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify en Stitcher), 1 mei 2020. Te raadplegen via: https://www.brabantserfgoed.nl/podcast/kristel-doreleijers

Lindhout, R. (2020). Paradox: Brabantse dialecten vervagen en versterken. NWO.nl: Cases, 13 mei 2020. Te raadplegen via: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/cases/paradox-in-brabantse-dialecten-ze-vervagen-en-versterken.html (ook in de NWO nieuwsbrief van 15 mei 2020). Ook in het Engels: Brabantish dialects are becoming less distinct and getting stronger, via: https://www.nwo.nl/en/research-and-results/cases/paradox-in-brabantish-dialects-they-re-becoming-less-distinct-and-getting-stronger-too.html

Telefonisch (live) interview in de uitzending van Fris! op NPO Radio 1, 5 juli 2020, via: https://www.nporadio1.nl/fris/onderwerpen/61311-2020-07-05-het-gaelic-moet-weer-populair-worden-onder-jongeren

Wolff, S. (2021). Waarom is het bestuderen van taal zo leuk? Interview met Marjo van Koppen, hoogleraar Variatielinguïstiek van het Nederlands, en promovenda Kristel Doreleijers, Meertens Instituut, 1 april 2021, via: https://youtu.be/i8GXvNo3u4A

Live te gast in talkshow KRAAK. van Omroep Brabant, 2 mei 2021, via: https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3106632/KRAAK/aflevering/3358926/KRAAK

 

Presentaties

Doreleijers, K. (2018). Changing Gender. Variation and change in gender marking in Brabantish dialects. UiL-OTS Language Sciences Day 2018: The Challenges of Researching Linguistic Diversity. Universtiteit Utrecht, 1-2-2018. (poster presentatie)

Doreleijers, K. (2018). Geslachtsmarkering in Brabantse dialecten: variatie als een act of identity. De Grote Taaldag. Utrecht, 3-2-2018. (presentatie)

Doreleijers, K. (2018). Changing Gender. Variation and change in gender marking in Brabantish dialects. Sociolinguistics Circle, Maastricht, 6-4-2018. (pitch en poster presentatie)

Erp, M. van, N. van der Sijs & K. Doreleijers (2018). Linguistics: A reconstruction of nineteenth-century Amsterdam dialects and sociolects. CREATE Salon, Universiteit van Amsterdam, 22 november 2018. (presentatie)

Koppen, M. van, K. Doreleijers & J. Swanenberg (2018). De dynamiek van geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten en het Nederlands. Taal & Tongval Colloquium, KANTL Gent, 7-12-2018. (presentatie)

Sijs, N. van der & K. Doreleijers (2019). Vertrokken Nederlands. Pilotonderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur in den vreemde. Neerlandistiek in het Nieuws, Radboud Universiteit Nijmegen, 31 januari 2019. (presentatie)

Doreleijers, K. & N. van der Sijs (2019). Vertrokken Nederlands. Pilotonderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur in den vreemde. Grote Taaldag, Universiteit Utrecht, 2 februari 2019. (presentatie)

Sijs, N. van der & K. Doreleijers (2019). Dutch as a world language? Language maintenance and loss in a 21st-century emigration context. Routes of Communication between Africa and Europe, Amsterdam, 22 februari 2019. (presentatie)

Doreleijers, K., M. van Koppen & J. Swanenberg (2019). Gender marking in Dutch and North-Brabantish dialects: slowly disappearing or surprisingly dynamic? Sociolinguistics Circle, Utrecht, 5 april 2019. (presentatie)

Doreleijers, K., M. van Koppen & J. Swanenberg (2019). The Dynamics of Gender Marking in Dutch and North-Brabantish. ICLaVE (International Conference on Language Variation in Europe) 10, Leeuwarden, 26 juni 2019. (presentatie)

Noordegraaf, J., T. Vermaut, M. Raat, H. Mol, M. van Erp, K. Doreleijers, N. van der Sijs, I. Zandhuis, R. Zijdeman, V. Baptist, C. Rasterhoff, I. Kisjes, B. Pierik, D. van den Heuvel, & F. Kaplan (2019). Semantic Deep Mapping in an Integrated Platform for Studying Historical Amsterdam. Digital Humanties 2019, Utrecht, 12 July 2019. (panel/multiple paper session)

Doreleijers, K. (2019). Meertaligheid verkennen PlusNederlands Lab: van kennisclip tot beleidstekst. Anéla-studiedag ‘Meertaligheid in Onderwijs en Samenleving: troef of twistappel?’, Hogeschool Utrecht, 18 oktober 2019.

Doreleijers, K. (2019). Lab ‘Changing Gender’. DRONGO talenfestival, Radboud Universiteit Nijmegen, 25 oktober 2019.

Doreleijers, K. (2020). Taal Onderzoek Je Zó. Presentatie resultaten LOT-populariseringsprijs 2018. Grote Taaldag. Universiteit Utrecht, 31 januari 2020.

Doreleijers, K. (2020). Presentatie van het Taalgala tijdens de Grote Taaldag 2020. Grote Taaldag, Universiteit Utrecht, 31 januari 2020.

Doreleijers, K., J. Swanenberg & M. van Koppen (2021). Changing Gender: (mis)matches in geslachtsmarkering in de Brabantse dialecten. Utrecht, Morphology Days in the Low Countries (MiLC), Workshop Gender en Morfologie, 22 april 2021.

Doreleijers, K. (2021). Marking grammatical gender or highlighting local identity? The use of hyperdialectisms in North-Brabantish social media posts. Glasgow/Bologna/Tilburg, online symposium Linguacultural Spaces: Inclusion, Extension and Identification in Discourse and Society, 6 mei 2021.

Doreleijers, K. & J. Swanenberg (2021). No money, no glory? The appreciation of heritage education modules about dialects in North Brabant. Groningen, AILA World Congress of Applied Linguistics, 15-20 augustus 2021.

Hendriks, L., M. van Koppen & K. Doreleijers (2022). Brabants ‘unne(n)’: een indicator van focus? Utrecht, Grote Taaldag, 4 februari 2022.

Doreleijers, K. & J. Swanenberg (2022). Hyperdialectismen herbekeken. Leuven, Sociolinguistics Circle, 1 april 2022.

Doreleijers, K., J. Swanenberg & M. van Koppen (2022). Are Brabantish hyperdialectisms wrong? How speakers think normatively about a language without a norm. Gent, Sociolinguistics Symposium 24, 13-16 juli 2022.

 

Scripties

BA-scriptie Nederlandse taal & Cultuur (2016):

Lidwoorddeletie in Moroccan Flavored Dutch: Kale nomina in eentalige Nederlandse uitingen.

MA-scriptie Neerlandistiek (2017):

‘Unne kuukske’? Een onderzoek naar variatie in genusmarkering door (jonge) Brabantse dialect-/regiolectsprekers in regio Eindhoven. 

MA-scriptie Taalwetenschappen: meertaligheid en taalverwerving (2018):

Durf voor Nederlands te kiezen! Naar een PlusProgramma voor het schoolvak Nederlands.