Publicaties

Publicaties

Corver, N., J. van Craenenbroeck, E. Boef, K. Doreleijers, W. Harwood, M. Hladnik, S. Leufkens & T. Temmerman (2017). Database of Dutch Dialect Idioms (DaDDI). Online database, te raadplegen via: https://idioms.hum.uu.nl/index-nl.php

Doreleijers, K. (2016). DRONGO in vogelvlucht: een sfeerimpressie. VakTaal, 29(1/2), 11.

Doreleijers, K. (2016). APT: een ‘grap’ of taalkundig interessant? Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 5 december 2016. Te raadplegen via: http://www.neerlandistiek.nl/2016/12/apt-een-grap-of-taalkundig-interessant/

Doreleijers, K. (2016). APT: een ‘grap’ of taalkundig interessant? VakTaal, 29(3/4), 4-9.

Doreleijers, K. (2017). Brabants, Brabantser, Brabantst? Hoe dialectsprekers variëren met woordgeslacht (en waarom dat kei-actueel is). In Brabant, 8(1), 52-55.

Doreleijers, K. (2017). Brabants, Brabantser, Brabantst? Hoe dialectsprekers variëren met woordgeslacht (en waarom dat kei-actueel is). Brabants, 4(1), 32-33.

Doreleijers, K. & C. Notermans (2017). Méér taalkunde in het onderwijs, graag! Levende Talen Magazine, 104(6), 43.

Doreleijers, K. (2018). Profielwerkstuk Taalkunde: alle tools voor jouw profielwerkstuk! Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 6 april 2018. Te raadplegen via: http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/profielwerkstuk-taalkunde-alle-tools-voor-jouw-profielwerkstuk/

Sijs, N. van der & K. Doreleijers (2018). Hoe goed is jouw Amsterdams? Quest Online. Online quiz verschenen op Quest.nl op 2 november 2018. Te raadplegen via: https://www.quest.nl/test/hoeveel-amsterdams-ken-jij

Doreleijers, K. (2018). Vertrokken Nederlands: informanten werven op DRONGO 2018! Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op  14 november 2018. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2018/11/vertrokken-nederlands-informanten-werven-op-drongo-2018/

Doreleijers K. & N. van der Sijs (2019). Taalwetenschap voor scholieren: wel zo (methode)logisch! Anéla infobulletin: uit de praktijk, maart 2019.

Doreleijers, K. (2019). Wat ik zeg! Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 30 april 2019. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2019/04/wat-ik-zeg/

Doreleijers, K. & N. van der Sijs (2019). Geef mij maar Amsterdams? Onze Taal, 5, 22-23.

Doreleijers, K. (2019). Jouw iedere beweging. Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 14 mei 2019. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2019/05/jouw-iedere-beweging/

Doreleijers, K. (2019). ‘Onzorgvuldige’ geslachtsmarkering: fout of goud? Weg met die clichés! Brabants, 21 (juni 2019), 28-29.

 

Interviews

Swanenburg, J. (2019). Kristel Doreleijers onderzoekt Brabantse grammatica. Interview in Brabants21 (juni 2019), 4-5.

Oostendorp, M. (2019). Un(nen) oma? Interview op het YouTubekanaal van Marc van Oostendorp (ook verschenen op Neerlandistiek.nl), 22 juni 2019. Bekijk de video hier.

Universiteit Utrecht (2019). Genomineerden scriptieprijzen Geesteswetenschappen 2019: Alle genomineerden voor de scriptieprijzen vertellen kort over hun scriptie, 4 september 2019. Bekijk de video hier.

 

Presentaties

Doreleijers, K. (2018). Changing Gender. Variation and change in gender marking in Brabantish dialects. UiL-OTS Language Sciences Day 2018: The Challenges of Researching Linguistic Diversity. Universtiteit Utrecht, 1-2-2018. (poster presentatie)

Doreleijers, K. (2018). Geslachtsmarkering in Brabantse dialecten: variatie als een act of identity. De Grote Taaldag. Utrecht, 3-2-2018. (presentatie)

Doreleijers, K. (2018). Changing Gender. Variation and change in gender marking in Brabantish dialects. Sociolinguistics Circle, Maastricht, 6-4-2018. (pitch en poster presentatie)

Erp, M. van, N. van der Sijs & K. Doreleijers (2018). Linguistics: A reconstruction of nineteenth-century Amsterdam dialects and sociolects. CREATE Salon, Universiteit van Amsterdam, 22 november 2018. (presentatie)

Koppen, M. van, K. Doreleijers & J. Swanenberg (2018). De dynamiek van geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten en het Nederlands. Taal & Tongval Colloquium, KANTL Gent, 7-12-2018. (presentatie)

Sijs, N. van der & K. Doreleijers (2019). Vertrokken Nederlands. Pilotonderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur in den vreemde. Neerlandistiek in het Nieuws, Radboud Universiteit Nijmegen, 31 januari 2019. (presentatie)

Doreleijers, K. & N. van der Sijs (2019). Vertrokken Nederlands. Pilotonderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur in den vreemde. Grote Taaldag, Universiteit Utrecht, 2 februari 2019. (presentatie)

Sijs, N. van der & K. Doreleijers (2019). Dutch as a world language? Language maintenance and loss in a 21st-century emigration context. Routes of Communication between Africa and Europe, Amsterdam, 22 februari 2019. (presentatie)

Doreleijers, K., M. van Koppen & J. Swanenberg (2019). Gender marking in Dutch and North-Brabantish dialects: slowly disappearing or surprisingly dynamic? Sociolinguistics Circle, Utrecht, 5 april 2019. (presentatie)

Doreleijers, K., M. van Koppen & J. Swanenberg (2019). The Dynamics of Gender Marking in Dutch and North-Brabantish. ICLaVE (International Conference on Language Variation in Europe) 10, Leeuwarden, 26 juni 2019. (presentatie)

Noordegraaf, J., T. Vermaut, M. Raat, H. Mol, M. van Erp, K. Doreleijers, N. van der Sijs, I. Zandhuis, R. Zijdeman, V. Baptist, C. Rasterhoff, I. Kisjes, B. Pierik, D. van den Heuvel, & F. Kaplan (2019). Semantic Deep Mapping in an Integrated Platform for Studying Historical Amsterdam. Digital Humanties 2019, Utrecht, 12 July 2019. (panel/multiple paper session)

 

Scripties

BA-scriptie Nederlandse taal & Cultuur (2016):

Lidwoorddeletie in Moroccan Flavored Dutch: Kale nomina in eentalige Nederlandse uitingen.

MA-scriptie Neerlandistiek (2017):

‘Unne kuukske’? Een onderzoek naar variatie in genusmarkering door (jonge) Brabantse dialect-/regiolectsprekers in regio Eindhoven. 

MA-scriptie Taalwetenschappen: meertaligheid en taalverwerving (2018):

Durf voor Nederlands te kiezen! Naar een PlusProgramma voor het schoolvak Nederlands.