Publicaties

Publicaties

Corver, N., J. van Craenenbroeck, E. Boef, K. Doreleijers, W. Harwood, M. Hladnik, S. Leufkens & T. Temmerman (2017). Database of Dutch Dialect Idioms (DaDDI). Online database, te raadplegen via: https://idioms.hum.uu.nl/index-nl.php

Doreleijers, K. (2016). DRONGO in vogelvlucht: een sfeerimpressie. VakTaal, 29(1/2), 11.

Doreleijers, K. (2016). APT: een ‘grap’ of taalkundig interessant? Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 5 december 2016. Te raadplegen via: http://www.neerlandistiek.nl/2016/12/apt-een-grap-of-taalkundig-interessant/

Doreleijers, K. (2016). APT: een ‘grap’ of taalkundig interessant? VakTaal, 29(3/4), 4-9.

Doreleijers, K. (2017). Brabants, Brabantser, Brabantst? Hoe dialectsprekers variëren met woordgeslacht (en waarom dat kei-actueel is). In Brabant, 8(1), 52-55.

Doreleijers, K. (2017). Brabants, Brabantser, Brabantst? Hoe dialectsprekers variëren met woordgeslacht (en waarom dat kei-actueel is). Brabants, 4(1), 32-33.

Doreleijers, K. & C. Notermans (2017). Méér taalkunde in het onderwijs, graag! Levende Talen Magazine, 104(6), 43.

Doreleijers, K. (2018). Profielwerkstuk Taalkunde: alle tools voor jouw profielwerkstuk! Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 6 april 2018. Te raadplegen via: http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/profielwerkstuk-taalkunde-alle-tools-voor-jouw-profielwerkstuk/

Sijs, N. van der & K. Doreleijers (2018). Hoe goed is jouw Amsterdams? Quest Online. Online quiz verschenen op Quest.nl op 2 november 2018. Te raadplegen via: https://www.quest.nl/test/hoeveel-amsterdams-ken-jij

Doreleijers, K. (2018). Vertrokken Nederlands: informanten werven op DRONGO 2018! Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op  14 november 2018. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2018/11/vertrokken-nederlands-informanten-werven-op-drongo-2018/

Doreleijers K. & N. van der Sijs (2019). Taalwetenschap voor scholieren: wel zo (methode)logisch! Anéla infobulletin: uit de praktijk, maart 2019.

Doreleijers, K. (2019). Wat ik zeg! Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 30 april 2019. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl/2019/04/wat-ik-zeg/

Doreleijers, K. & N. van der Sijs (2019). Geef mij maar Amsterdams? Onze Taal, 5, 22-23.

Doreleijers, K. (2019). Jouw iedere beweging. Neerlandistiek.nl. Online verschenen op Neerlandistiek.nl op 14 mei 2019. Te raadplegen via: https://www.neerlandistiek.nl

Doreleijers, K. (2019). ‘Onzorgvuldige’ geslachtsmarkering: fout of goud? Weg met die clichés! Brabants, 21 (juni 2019), 28-29.

 

Interview

Swanenburg, J. (2019). Kristel Doreleijers onderzoekt Brabantse grammatica. Interview in Brabants21 (juni 2019), 4-5.

 

Presentaties

Doreleijers, K. (2018). Changing Gender. Variation and change in gender marking in Brabantish dialects. UiL-OTS Language Sciences Day 2018: The Challenges of Researching Linguistic Diversity. Universtiteit Utrecht, 1-2-2018. (poster presentatie)

Doreleijers, K. (2018). Geslachtsmarkering in Brabantse dialecten: variatie als een act of identity. De Grote Taaldag. Utrecht, 3-2-2018. (presentatie)

Doreleijers, K. (2018). Changing Gender. Variation and change in gender marking in Brabantish dialects. Sociolinguistics Circle, Maastricht, 6-4-2018. (pitch en poster presentatie)

Erp, M. van, N. van der Sijs & K. Doreleijers (2018). Linguistics: A reconstruction of nineteenth-century Amsterdam dialects and sociolects. CREATE Salon, Universiteit van Amsterdam, 22 november 2018. (presentatie)

Koppen, M. van, K. Doreleijers & J. Swanenberg (2018). De dynamiek van geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten en het Nederlands. Taal & Tongval Colloquium, KANTL Gent, 7-12-2018. (presentatie)

Sijs, N. van der & K. Doreleijers (2019). Vertrokken Nederlands. Pilotonderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur in den vreemde. Neerlandistiek in het Nieuws, Radboud Universiteit Nijmegen, 31 januari 2019. (presentatie)

Doreleijers, K. & N. van der Sijs (2019). Vertrokken Nederlands. Pilotonderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur in den vreemde. Grote Taaldag, Universiteit Utrecht, 2 februari 2019. (presentatie)

Sijs, N. van der & K. Doreleijers (2019). Dutch as a world language? Language maintenance and loss in a 21st-century emigration context. Routes of Communication between Africa and Europe, Amsterdam, 22 februari 2019. (presentatie)

Doreleijers, K., M. van Koppen & J. Swanenberg (2019). Gender marking in Dutch and North-Brabantish dialects: slowly disappearing or surprisingly dynamic? Sociolinguistics Circle, Utrecht, 5 april 2019. (presentatie)

 

Scripties

BA-scriptie Nederlandse taal & Cultuur (2016):

Lidwoorddeletie in Moroccan Flavored Dutch: Kale nomina in eentalige Nederlandse uitingen.

MA-scriptie Neerlandistiek (2017):

‘Unne kuukske’? Een onderzoek naar variatie in genusmarkering door (jonge) Brabantse dialect-/regiolectsprekers in regio Eindhoven. 

MA-scriptie Taalwetenschappen: meertaligheid en taalverwerving (2018):

Durf voor Nederlands te kiezen! Naar een PlusProgramma voor het schoolvak Nederlands.