Nieuwe website voor scholieren: Taal onderzoek je zó

Op 31 januari 2020 presenteerde ik tijdens de Grote Taaldag in Utrecht een nieuwe website met taalonderzoekjes voor scholieren. Het materiaal is ontwikkeld naar aanleiding van de LOT-populariseringsprijs 2018, die ik samen met Mathilde Jansen en Nicoline van der Sijs won voor het beste idee om taalkunde te populariseren. De site bevat materiaal voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo). Geen (saaie) handboeken over grammatica- en spellingregels, maar zelf onderzoek doen met échte databanken en online tools. Hoe kun je leren schrijven als Harry Mulisch? Waarom hoor je steeds vaker ‘een meisje die’ in plaats van ‘een meisje dat’? Hoe kun je de populariteit van voornamen achterhalen? En komen taalregels altijd overeen met taalgevoel?

Neem een kijkje op www.taalonderzoekjezo.nl!

Het materiaal op de website zal in de loop van 2020 worden ondergebracht bij het Onderzoekslab van PlusNederlands, het plusprogramma voor het schoolvak Nederlands (www.plusnederlands.nl). In februari 2020 besteedde Taalpost, de nieuwbrief van Onze Taal, al aandacht aan taalonderzoekjezo.nl (editie van 4 februari). Ook in de digitale lesbrief TLPST (nr. 65) van Nieuw Nederlands en Onze Taal (via Noordhoff Uitgevers) is de website uitgelicht, samen met enkele vragen om te bespreken in de klas.

Meer lezen? Begin februari verscheen dit artikel op Neerlandistiek.nl.

Nog geen reacties.

Geef een reactie