NWO-beurs voor promotieonderzoek!

Na een intensief selectieproces heb ik het fantastische nieuws gekregen dat mijn project Changing Gender: taalvariatie en -verandering in Nederlandse dialecten is gehonoreerd door NWO! Concreet betekent dit dat ik met een NWO-beurs uit het programma Promoties in de Geesteswetenschappen mijn vierjarige promotieonderzoek (naar een zelfgekozen onderwerp) kan financieren. Vanaf oktober 2019 zal ik als promovenda aan de slag gaan bij de Universiteit van Tilburg onder begeleiding van prof. dr. Jos Swanenberg (promotor) en prof. dr. Marjo van Koppen (medepromotor).

In het kort ga ik het volgende onderzoeken:

Verschuivingen in de geslachtsaanduiding van zelfstandige naamwoorden trekken bij veel taalgebruikers de aandacht. In het Nederlands valt dat bijvoorbeeld op in constructies als ‘de meisje’, maar ook in de Nederlandse dialecten is er veel variatie. In dit project bestuderen we Brabantse dialecten die oorspronkelijk onderscheid kenden in de markering van mannelijk, vrouwelijk en onzijdig woordgeslacht. Welke variatie is er en hoe wordt die veroorzaakt? We bekijken niet alleen de grammaticale kant van dialectverandering, maar ook de sociale functie van dialectgebruik, bijvoorbeeld voor het uitdragen van identiteit. De inzichten die we opdoen zijn van belang voor erfgoedinstellingen, het onderwijs en taalbeleidsmakers.

Zie hier de volledige lijst met toekenningen in het kader van NWO Promoties in de Geesteswetenschappen Ronde 2019.

Nog geen reacties.

Geef een reactie